Medzinárodná spolupráca

Manažment letovej prevádzky nemá len vnútroštátny rozmer. Pokiaľ má byť vzdušný priestor efektívny a podporovať rozvoj leteckej dopravy, je preň nutné globálne riešenie. V decembri 2002 Európska únia prijala opatrenia tvoriace základný právny rámec programu Jednotného európskeho vzdušného priestoru (Single European Sky- SES). Cieľom programu je zmeniť architektúru európskeho riadenia letovej prevádzky tak, aby vyhovovala budúcim požiadavkám na kapacitu a požiadavkám bezpečnosti.

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.) je členom:

  • CANSO - Organizácia civilných poskytovateľov letových navigačných služieb, od roku 2000. Cieľom CANSO je garantovať vzájomnú ekonomickú spoluprácu poskytovateľov letových navigačných služieb a tiež spolupracovať v ďalších oblastiach.

LPS SR, š. p. aktívne zastupuje Slovenskú republiku v:

  • organizácii EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation), SR je členom od roku 1997;
  • organizácii ICAO (International Civil Aviation Organization), SR je členom od roku 1993;
  • v projekte FAB CE (Funkčný blok vzdušného priestoru strednej Európy) od roku 2008.