Organizácia podniku

Riaditeľ podniku
Kancelária riaditeľa podniku
Divízia traťovej služby
Divízia letiskovej a približovacej služby
Divízia technického zabezpečenia letových prevádzkových služieb
Divízia ekonomiky a správy
Odbor bezpečnosti ATS
Odbor manažérstva leteckých informácií
Záchranné koordinačné stredisko
Výcvikové stredisko
Odbor všeobecnej správy