Projekt IMPROWE úspešne pokračuje

V dňoch 26. a 27. júla 2016 sa v rámci projektu IMPROWE (Implementing RNP APCH Operations With EGNOS) na letiskách v Piešťanoch a Žiline uskutočnila letová validácia pripravovaných RNP priblížení. Ich súčasťou bolo na oboch letiskách aj presné priblíženie SBAS CAT I, ktoré malo v európskom vzdušnom priestore premiéru 3. mája 2016 na letisku Paríž CDG a do dnešného dňa je takýto druh priblíženia publikovaný len na niekoľkých európskych letiskách. Presné priblíženie SBAS CAT I umožňuje pilotom dosiahnuť výšku rozhodnutia 200 stôp úplne nezávisle od pozemnej infraštruktúry (využívajúc na horizontálne a vertikálne vedenie satelitné systémy GPS a EGNOS) a je plnohodnotnou náhradou systému presného priblíženia ILS CAT I. Letovú validáciu vykonala nemecká spoločnosť Flight Calibration Services GmbH (FCS) s lietadlom Beech Hawker Super King Air 350 za účasti zástupcov LPS SR, š. p. a Dopravného úradu. Prvé pozitívne reakcie bezprostredne po približne hodinu trvajúcom letovom overení na obidvoch letiskách potvrdili aj záverečné správy, ktoré už má LPS SR, š. p. k dispozícií a ktoré predstavujú dôležitý vstup do následného posúdenia bezpečnosti. Ak pôjde všetko podľa plánov, tak spomínané letové postupy budú čoskoro publikované v AIP SR, čím sa výrazne zvýši bezpečnosť, dostupnosť a atraktivita letísk Piešťany a Žilina aj v prípade, že bude systém presného priblíženia ILS mimo prevádzky.


Lietadlo Beech Hawker Super King Air 350 spoločnosti FCS na letisku v Žiline