Zmluvy za Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik


Poznámka:
Vzhľadom na dodržanie právnych predpisov v oblasti ochrany informácií sú niektoré časti zmlúv nezverejnené, nakoľko obsahujú osobné údaje, informácie o tretích stranách a informácie, ktoré sú chránené autorským právom alebo obchodným tajomstvom. Reprodukcia, kopírovanie, publikovanie, prenos alebo zverejnenie takýchto informácií je možné len po získaní predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutých strán.