Safety zone

Nasledujúce stránky poslúžia všetkým, ktorí využívajú a riadia náš vzdušný priestor. Uverejníme to, čo môže pomôcť obom stranám pochopiť, čo sa deje na oboch stranách rádiostanice, vysvetliť ustanovenia predpisov a tak ponúknuť sprievodcu ako lietať legálne a zároveň bezpečne.

Preto vznikol tento komunikačný kanál, cez ktorý môžeme vysvetliť prípadné nejasnosti, nedorozumenia, ale aj vzájomne pochopiť potreby leteckej komunity. 

safety zone