Prevádzka UAV vo FIR Bratislava

Jeden z najväčších fenoménov v letectve dnešnej doby je rozvoj bezpilotných lietadiel, tzv. dronov. Finančná dostupnosť dronov na trhu spôsobila ich značné rozšírenie v spoločnosti. Avšak len máloktorý z užívateľov si je vedomý rizík, ktoré môžu spôsobiť prevádzkou takýmto lietadlom. Špeciálnou kategóriou rizík, ktoré generujú bezpilotné lietadlá, sú tie vo vzťahu k leteckej prevádzke. V tomto článku Vám chceme priniesť základné informácie o tom, ako sú bezpilotné lietadlá triedené, na aké skupiny je delená kategória ich prevádzky a aké sú základné pravidlá lietania s bezpilotnými lietadlami vo vzťahu k vzdušnému priestoru.

Čítať ďalej...

ATC KOMUNIKÁCIA

Rádiotelefónia umožňuje vzájomnú komunikáciu medzi pilotmi a riadiacim (ATCO). Jej správne použitie pri vysielaní informácií a pokynov je pre bezpečnú a efektívnu prevádzku lietadiel nesmierne dôležité. Stručnosť a jasnosť sú srdcom účinnej komunikácie. Žargón a slang by v nej nemali mať žiadne miesto.

Čítať ďalej...

ATM/ANS

Jednoduchý prehľad základných definícií, názvov, skratiek manažmentu letovej prevádzky/ATM a leteckých navigačných služieb/ANS.
Čítať ďalej...

TYPY VZDUŠNÉHO PRIESTORU

Jednoduchý prehľad základných definícií, názvov, skratiek a jednoduchá grafická schéma súvisiaca s typmi vzdušného priestoru. Zdrojom boli publikácie L 4444, L 11, AIP SR.
Čítať ďalej...

TURBULENCIA V ÚPLAVE

ČO JE TO TURBULENCIA V ÚPLAVE A KEDY VZNIKÁ?

Všetky lietadlá produkujú turbulenciu v  úplave, lepšie povedané víry na konci krídel. Tieto víry vzniknú vždy, keď sa na nosnej ploche (na krídle) vytvorí vztlak. Vznik vztlaku zabezpečuje správny profil krídla a obtekajúci vzduch, ktorý zvrchu obteká krídlo rýchlejšie (musí prejsť dlhšiu dráhu) ako vzduch pod krídlom. Z Bernoulliho rovnice je tlak vzduchu nad krídlom menší ako pod ním a vztlaková sila tak smeruje nahor.
Čítať ďalej...

NEDODRŽANIE PRIDELENEJ HLADINY

12. 11. 1996, let 1907 spoločnosti Air Kazakhstan, Iljušin IL76,  letel z Kazachstanu do Dilí. V indickom vzdušnom priestore posádka dostala povolenie klesať a príkaz ohlásiť dosiahnutie letovej hladiny (FL) 150 (15 000 ft). Medzitým, boeing 747 spoločnosti Saudi Arabian Airlines odštartoval z Dilí do Dhahran-u. ATCO z Dilí povolil tomuto letu stúpať do FL 140.
Čítať ďalej...