Spolupráca s vami

Disponujeme množstvom údajov o letovej prevádzke na Slovensku. Tieto dáta môžu byť cenným zdrojom pre rozvoj bezpečného lietania v našom vzdušnom priestore. Aj z tohto dôvodu je pre nás dôležité sa s nimi podeliť.
V prípade udalosti, ale aj v prípade pochybnosti či k nej skutočne prišlo, sa vieme pozrieť, ako daná situácia vyzerala, prípadne si vypočuť ako prebehla komunikácia. Z týchto dát následne dokážeme spraviť analýzu a pripraviť návrh ako v podobnej situácií vhodne zareagovať.
Rovnako je pre nás dôležitý aj váš pohľad a skúsenosti v oblasti bezpečnosti.  Ako piloti svojimi podnetmi a postrehmi môžete prispievať k zvýšeniu kvality nami poskytovaných služieb. S vašim súhlasom sa s takýmto podnetom a prípadným našim vysvetlením podelíme priamo na týchto webových stránkach.

V prípade záujmu o priamu výmenu dát medzi LPS SR, š. p. a subjektmi pôsobiacimi v letectve napr. letecké školy, letiská alebo letecké spoločnosti je dostupnosť takýchto informácií podmienená podpisom rámcovej zmluvy o výmene informácií týkajúcich sa bezpečnosti. Dnes už máme takúto zmluvu podpísanú s viacerými partnermi a teší nás, že ich počet ďalej rastie.

Dajte nám vedieť!

Kontakt: safety@lps.sk

Partneri:

letisko piestany 
 letisko poprad  letisko zilina