TYPY VZDUŠNÉHO PRIESTORU

Jednoduchý prehľad základných definícií, názvov, skratiek a jednoduchá grafická schéma súvisiaca s typmi vzdušného priestoru. Zdrojom boli publikácie L 4444, L 11, AIP SR.

FIR - LETOVÁ INFORMAČNÁ OBLASŤ (Flight Information Region)

Vzdušný priestor stanovených rozmerov, v ktorom sa poskytuje letová informačná služba a pohotovostná služba.

CTR – RIADENÝ OKRSOK (Control Zone)

Riadený vzdušný priestor siahajúci od povrchu zeme do stanovenej výšky. 

TMA - KONCOVÁ RIADENÁ OBLASŤ (Terminal Control Area)

Riadená oblasť zriadená obyčajne na mieste, kde sa zbiehajú trate letových prevádzkových služieb v blízkosti jedného alebo viacerých hlavných letísk.

CTA - RIADENÁ OBLASŤ (Control Area)

Riadený vzdušný priestor siahajúci nahor od stanovenej výšky nad zemou.

R - OBMEDZENÝ PRIESTOR (Restricted Area)

Vymedzený vzdušný priestor, v ktorom je letová činnosť obmedzená v súlade s určenými podmienkami.

D - NEBEZPEČNÝ PRIESTOR (Danger Area)

Vymedzený vzdušný priestor, v ktorom sa môžu v určenom čase vykonávať činnosti nebezpečné pre let lietadla.

P - ZAKÁZANÝ PRIESTOR (Prohibited Area)

Vymedzený vzdušný priestor, v ktorom je letová činnosť zakázaná.

TSA - PRECHODNE VYČLENENÝ PRIESTOR (Temporary Segregated Area)

Vymedzený vzdušný priestor, normálne pod jurisdikciou jedného orgánu, prechodne vyčlenený, po vzájomnej dohode, na výlučné využitie iným orgánom, cez ktorý inej prevádzke nie je povolený prelet.
TRA - PRECHODNE REZERVOVANÝ VZDUŠNÝ PRIESTOR (Temporary Reserved Airspace)
Vymedzený vzdušný priestor, normálne pod jurisdikciou jedného orgánu, na zvláštne účely prechodne rezervovaný, po vzájomnej dohode, pre iný orgán, cez ktorý môže iná prevádzka na základe povolenia ATC preletieť.

NERIADENÝ VZDUŠNÝ PRIESTOR (Uncontrolled Airspace)

Vzdušný priestor, ktorý sa nachádza mimo horizontálnych a vertikálnych hraníc riadených a vymedzených vzdušných priestorov.

ATZ - OKRSOK LETISKA (Aerodrome Traffic Zone)

Vzdušný priestor so stanovenými rozmermi okolo letiska na ochranu letiskovej prevádzky.

 

FIR - LETOVÁ INFORMAČNÁ OBLASŤ (Flight Information Region)

CTR – RIADENÝ OKRSOK (Control Zone)

TMA - KONCOVÁ RIADENÁ OBLASŤ (Terminal Control Area)

CTA - RIADENÁ OBLASŤ (Control Area)

R - OBMEDZENÝ PRIESTOR (Restricted Area)

D - NEBEZPEČNÝ PRIESTOR (Danger Area)

P - ZAKÁZANÝ PRIESTOR (Prohibited Area)

TSA - PRECHODNE VYČLENENÝ PRIESTOR (Temporary Segregated Area)

TRA - PRECHODNE REZERVOVANÝ VZDUŠNÝ PRIESTOR (Temporary Reserved Airspace)

NERIADENÝ VZDUŠNÝ PRIESTOR (Uncontrolled Airspace)

ATZ - OKRSOK LETISKA (Aerodrome Traffic Zone)