Minimum Fuel vs. Fuel Emergency

Posádka si počas letu musí priebežne robiť prepočty množstva paliva na palube, tak aby v cieľovej destinácii pristála s požadovaným množstvom zostatkového paliva.
Ak sa počas letu vyskytnú neočakávané situácie (oblietavanie búrok, častejšia zmena trate), môže si od ATC vyžiadať informácie o predpokladaných zdržaniach. Aj na základe tejto informácie od ATC sa letová posádka rozhoduje o svojej ďalšej činnosti.

MINIMUM FUEL / MINIMUM PALIVA

  • Deklarovaním MINIMUM FUEL/MINIMUM PALIVA letová posádka oznamuje ATC, že pre pristátie na zamýšľanom letisku má dostatok paliva za predpokladu, že sa nebudú meniť aktuálne letové povolenia na vykonanie priblíženia, a lietadlo tak pristane s požadovaným množstvom paliva. Nemá však na palube ďalšie „extra“ palivo a akákoľvek zmena existujúceho povolenia môže viesť k pristátiu s menšou rezervou paliva ako plánovanou.
  • Deklarovanie MINIMUM FUEL/MINIMUM PALIVA nie je núdzová situácia, je to informácia, že ak sa vyskytne ďalšie zdržanie, stav núdze môže nastať.
  • Keď posádka ohlási MINIMUM FUEL/MINIMUM PALIVA, piloti by nemali od ATC očakávať žiadnu formu prednostného zaobchádzania. ATC ich však musí čo najskôr informovať o každom očakávanom zdržaní. Taktiež počas koordinácie odovzdávania tohto letu nasledujúcemu stanovišťu ATC riadiaci odovzdáva informáciu, že let deklaroval MINIMUM FUEL.

 

ŠTANDARDNÁ FRAZEOLÓGIA

  Slovensky Anglicky

OKOLNOSTI

Indikácia minimálneho množstva paliva Indication of minimum fuel state

PILOT

MINIMUM PALIVA MINIMUM FUEL

ATC

Rozumiem [NEOČAKÁVA SA ZDRŽANIE alebo OČAKÁVA SA (informácie o zdržaní)] Roger [NO DELAY EXPECTED or EXPECT (delay information)]

 

Definícia MINIMUM PALIVA (zdroj: L4444) — termín používaný na opísanie situácie, keď zásoba paliva lietadla dosiahla stav, že lietadlo musí pristáť na konkrétnom letisku a žiadne ďalšie zdržanie sa nemôže akceptovať.

ZOSTATKOVÉ MNOŽSTVO PALIVA / FUEL REMAINING

  • Znamená hodnotu predstavujúcu schopnosť doletu lietadla. 
  • Ak pilot neohlási ZOSTATKOVÉ MNOŽSTVO PALIVA, môže ho ATCO o túto informáciu požiadať. V takýchto situáciách je vždy lepšie vyjadrenie zostatkového množstva paliva vyžiadať v MINÚTACH (namiesto v litroch, gallonoch, kilogramoch alebo librách). ATCO tak má okamžitú predstavu o schopnosti doletu predmetného letu.
 
Tieto príklady nie sú obsiahnuté vo frazeológii:

ATC

PILOT

Ohláste zostatkové množstvo paliva v minútach
REPORT REMAINING FUEL IN MINUTES

Máme zostatkové množstvo paliva na 30 minút
WE HAVE 30 MINUTES OF FUEL REMAINING

Ohláste ako dlho vám vydrží palivo v minútach
REPORT YOUR FUEL ENDURANCE IN MINUTES

Zostáva nám paliva približne na 40 minút
ABOUT 40 MINUTES OF FUEL

FUEL EMERGENCY / NÚDZOVÉ MNOŽSTVO PALIVA

Vyslaním núdzového signálu MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY FUEL/PALIVO posádka deklaruje, že predpokladané množstvo paliva na palube po pristátí na najbližšom vhodnom letisku bude menšie ako požadované zostatkové množstvo paliva. Takéto deklarovanie núdzového množstva paliva je jasné vyjadrenie požiadavky a očakávania prednostného zaobchádzania od ATC tak, aby lietadlo mohlo čo najskôr pristáť— stav núdze.
Vysielanie tiesňového signálu MAYDAY FUEL (PALIVO) posádka použije v prípade, ak už neexistujú žiadne iné možnosti na zachovanie si zostatkového množstva paliva a teda, podľa úsudku veliteľa lietadla, bude celkové množstvo paliva po pristátí menšie ako je požadované. Použitím slova FUEL (PALIVO) sa označuje povaha núdzovej situácie pre ATC. V takejto situácii je možné očakávať vysokú mieru stresu posádky, neštandardnú frazeológiu, ale aj vyššiu pravdepodobnosť, že posádka nebude schopná vykonať postup nevydareného priblíženia.

 ŠTANDARDNÁ FRAZEOLÓGIA

  Slovensky Anglicky

OKOLNOSTI

Indikácia núdzového množstva paliva Declaration of fuel emergency

PILOT

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY PALIVO MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY FUEL

ATC

Rozumiem MAYDAY (ďalšie vhodné informácie) Roger MAYDAY (any appropriate information)
 
Informácia pre ATCO: vplyvom stresu môže posádka charakterizovať svoj stav aj inými slovnými spojeniami, ktoré nie sú obsiahnuté v štandardnej frazeológii:

VYSIELANÉ PILOTOM

PILOT TRANSMISSION

Máme málo paliva. We have low fuel.
Máme málo paliva. We are running (getting) low on fuel.
Máme málo paliva. We are running short of fuel.
Dochádza nám palivo. We are running out of fuel.

ATC komunikácia a riešenia stavu núdze FUEL EMERGENCY

Dňa 13. 03. 2016 po vykonaní nezdareného priblíženia v Seattle z dôvodu počasia sa posádka lietadla B777 spoločnosti Emirates na lete UAE229/EK229 z Dubaja (OMBD) do Seattlu (KSEA) rozhodla divertovať do Vancouvru (CYVR).
Počas priblíženia na toto náhradné letisko posádka deklarovala núdzu - FUEL EMERGENCY a ohlásila zostatkové množstvo paliva na 30 minút letu. Toto lietadlo dostalo plnú prioritu na pristátie.

Vypočujte si riešenie tejto situácie:

zdroj: YouTube.com