Návšteva riaditeľa EUROCONTROL počas zavŕšenia predsedníctva výboru pre pátranie a záchranu

Dňa 16. novembra 2018 sa v priestoroch Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, štátny podnik konalo zasadnutie Regionálneho poradného výboru pre pátranie a záchranu (Regional Aeronautical Search and Rescue Committee), ktorému predsedala Slovenská republika. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Bosny a Hercegoviny, Cypru, Českej  republiky,  Čiernej Hory, Chorvátska, Macedónska, Maďarska, Rakúska, Srbska, Slovenska a Slovinska.

Významnou udalosťou počas rokovania bolo podpísanie Memoranda o porozumení s JRCC (Joint Rescue Coordination Center) Larnaca, ktorého predmetom je najmä harmonizácia a koordinácia služby pátrania a záchrany.

eurrcc01

Zasadnutia sa zúčastnili aj experti z parížskej pobočky Medzinárodnej organizácie civilného letectva ICAO a zástupcovia EUROCONTROL (Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky). Za poctu považujeme účasť generálneho riaditeľa EUROCONTROL, pána Eamonna Brennana, ktorý okrem prejavu v rámci programu, navštívil so zástupcami ICAO a niektorými ďalšími delegátmi v sprievode Ing. Blažeja Zaujeca, riaditeľa LPS SR, š. p., oblastné stredisko riadenia Bratislava (ACC Bratislava) a pracovisko RCC. Riaditeľ EUROCONRTOL bol príjemne prekvapený vysokou úrovňou technického vybavenia a kvalitou poskytovaných služieb.

V závere rokovania odovzdala Slovenská republika predsedníctvo Slovinsku a popriala veľa šťastia a úspechov v ďalšej spolupráci, nakoľko výbor je najväčším fórom pre oblasť pátrania a záchrany v Európe a jeho cieľom je výmena skúseností v prípade leteckej nehody.

Počas celého rokovania panovala skvelá atmosféra a účastníci boli s jeho priebehom spokojní.

Poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným, ktorí sa na príprave, priebehu a organizačnom zabezpečení podieľali.

eurrcc02