Spustenie VFR manuálu do prevádzky

Letecká informačná služba Slovenskej republiky v rámci dlhodobého procesu elektronizácie svojich produktov s účinnosťou od 28 FEB 2019 spúšťa do prevádzky VFR manuál (VFRM). VFRM je webová mapová aplikácia vychádzajúca z Leteckej mapy – ICAO 1 : 500 000, ktorá v grafickej forme poskytuje vybrané letecké informácie z AIP SR a informácie o VFR letiskách vo FIR BRATISLAVA. VFRM má slúžiť ako jeden zo zdrojov leteckých informácií určený primárne na predletovú prípravu pilotov. Súčasťou manuálu sú aj dokumenty s podrobnými informáciami o VFR letiskách pre offline použitie a tlač. Elektronická aplikácia bude dostupná na webovej stránke www.lps.sk/aim.