Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve 2019

LPS SR, š. p. v spolupráci s DÚ a SHMU zorganizovali dňa 30. 03. 2019 druhý ročník semináru o bezpečnosti v civilnom letectve v priestoroch Agroinštitútu Nitra. Prezentácie si môžete pozrieť v časti Safety zone.