Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve 2020

LPS SR, š. p. v spolupráci s DÚ a SHMU zorganizovali dňa 07. 03. 2020 tretí ročník semináru o bezpečnosti v civilnom letectve v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.  Prezentácie si môžete pozrieť v sekcii Safety zone