Účasť zástupcov LPS SR, š. p. na 9. ročníku World ATM Congress

V dňoch 21. – 23. júna 2022 sa v Madride uskutočnil 9. ročník World ATM Congress, ktorý je najväčším podujatím svojho druhu na svete. Tento rok do Madridu prišlo takmer 8000 návštevníkov a viac ako 200 vystavovateľov zo 134 krajín.

Výstava je tradične miestom, kde sa stretávajú výrobcovia technológií, poskytovatelia leteckých navigačných služieb, zástupcovia akademickej obce a európskych inštitúcií. Okrem bilaterálnych stretnutí medzi zákazníkmi a dodávateľmi je kongres príležitosťou na diskusie o budúcnosti letectva a manažmentu letovej prevádzky.

Za týmto účelom bolo počas troch dní zorganizovaných viac ako 150 odborných prednášok a workshopov pokrývajúcich celú škálu odborných tém - od technických riešení, po očakávané paradigmatické zmeny v letectve v budúcnosti.

Novinkou bol tento rok celý pavilón venovaný bezpilotným leteckým prostriedkom, ich integrácii do riadeného aj neriadeného vzdušného priestoru a možnostiam ich využitia.

Podujatia sa okrem riaditeľa podniku Martina Kabáta zúčastnilo aj niekoľko ďalších zamestnancov LPS SR, š. p. M. Kabát spolu s riaditeľmi prevádzkovej a technickej divízie Igorom Urbánikom a Jánom Buršíkom absolvovali dôležité stretnutia s kľúčovými výrobcami navigačných systémov a technológií.

M. Kabát tiež absolvoval množstvo bilaterálnych stretnutí s riaditeľmi poskytovateľov leteckých navigačných služieb z okolitých krajín a zúčastnil sa aj zasadnutia riaditeľov európskych poskytovateľov leteckých navigačných služieb združených v asociácii CANSO.

Od budúcej jari sa kongres presťahuje z Madridu do Ženevy a konať sa bude v tradičnom termíne začiatkom marca.

watm290622 2

watm290622 3