Loading…

Komplexné zabezpečovanie a poskytovanie leteckých navigačných služieb

Get more details

Telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia ATS

Get more details

Letecká informačná služba

Get more details

Služba pátrania a záchrany

Get more details

Výcvik riadiacich letovej prevádzky

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

štátny podnik

Oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka

Audit k individuálnej účtovnej závierke zostavenej v súlade s IFRS vrátane vypracovania správy audítora za roky 2017, 2018, 2019 a 2020 a správy z previerky systému alokácie nákladov za roky 2017, 2018, 2019 a 2020

Zverejnené dňa 07. 08. 2017

Čítať viac

Prieskum trhu

„Rádionavigačné systémy“ - Výzva na predloženie ponuky

Zverejnené dňa 26. 06. 2017

Čítať viac

Aktuality

ESSP EGNOS BULLETIN

Zverejnené dňa 23. 01. 2017

Koncom roka 2016 bol v periodiku ESSP EGNOS BULLETINE uverejnený článok tematicky zameraný na implementáciu postupov s využitím satelitnej navigácie v SR. Pre záujemcov o publikovaný článok uvádzame link: https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/content/quarterly-bulletin

Čítať viac

Poslaním štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.

Každý cestujúci pravidelných alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nepriamym klientom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.). Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám ktoré prelietavajú, odlietavajú a prilietavajú z/na letisko, alebo sa pohybujú po rolovacej alebo vzletovej a pristávacej dráhe. Základnou úlohou LPS SR, š. p., je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov. LPS SR, š. p. sa v posledných rokoch okrem bezpečnosti zameriava aj na zvýšenie kapacity a efektivity svojich služieb. O tom, že sa to darí, svedčí aj trvalo rastúci počet pohybov a fakt, že zdržanie letov sa pohybuje na takmer nulovej hranici.