Loading…

Komplexné zabezpečovanie a poskytovanie leteckých navigačných služieb

Get more details

Telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia ATS

Get more details

Letecká informačná služba

Get more details

Služba pátrania a záchrany

Get more details

Výcvik riadiacich letovej prevádzky

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

štátny podnik

Sprievodca bezpečnosťou

ATC KOMUNIKÁCIA

Zverejnené dňa 12. 10. 2017

Rádiotelefónia umožňuje vzájomnú komunikáciu medzi pilotmi a riadiacim (ATCO). Jej správne použitie pri vysielaní informácií a pokynov je pre bezpečnú a efektívnu prevádzku lietadiel nesmierne dôležité. Stručnosť a jasnosť sú srdcom účinnej komunikácie. Žargón a slang by v nej nemali mať žiadne miesto.

Čítať viac

Ponuka práce

Inžinier TZL (oddelenie prenosových sietí)

Zverejnené dňa 09. 10. 2017

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik príjmu Inžiniera TZL (oddelenie prenosových sietí). Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O3210149  

Čítať viac

Aktuality

Rating LPS SR, š. p.

Zverejnené dňa 06. 10. 2017

Na základe zhodnotenia dosiahnutých výsledkov LPS SR, š. p. potvrdila ratingová spoločnosť Moody´s investors service v apríli 2017 podniku rating Aaa.sk a zlepšila výhľad zo stabilného na pozitívny. Táto skutočnosť radí LPS SR, š. p. medzi podniky s najvyšším ratingovým hodnotením na Slovensku.

Čítať viac

Poslaním štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.

Každý cestujúci pravidelných alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nepriamym klientom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.). Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám ktoré prelietavajú, odlietavajú a prilietavajú z/na letisko, alebo sa pohybujú po rolovacej alebo vzletovej a pristávacej dráhe. Základnou úlohou LPS SR, š. p., je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov. LPS SR, š. p. sa v posledných rokoch okrem bezpečnosti zameriava aj na zvýšenie kapacity a efektivity svojich služieb. O tom, že sa to darí, svedčí aj trvalo rastúci počet pohybov a fakt, že zdržanie letov sa pohybuje na takmer nulovej hranici.