Loading…

Komplexné zabezpečovanie a poskytovanie leteckých navigačných služieb

Get more details

Telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia ATS

Get more details

Letecká informačná služba

Get more details

Služba pátrania a záchrany

Get more details

Výcvik riadiacich letovej prevádzky

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

štátny podnik

Aktuality

Od projektu ACCEPTA k projektu IMPROWE

Zverejnené dňa 05. 05. 2015

S marcovou výstavou World ATM Congress v Madride, na ktorej sa LPS SR, š. p. zúčastnilo ako vystavovateľ, bolo spojené prevzatie ocenenia za implementáciu prvého priblíženia s využitím satelitnej navigácie v Slovenskej republike. Ocenenie nášmu podniku odovzdali predstavitelia GSA (European GNSS Agency)...

Čítať viac

Aktuality

World ATM Congress Madrid

Zverejnené dňa 05. 05. 2015

Dňa 10. až 12. marca sa konala výstava World ATM Congress v Madride, na ktorej sa LPS SR, š. p. zúčastnilo ako vystavovateľ. Cieľom výstavy bolo ponúknuť najmä výcvik riadiacich letovej prevádzky, metodiku a tvorbu letových postupov, konzultačné činnosti v oblasti implementácie...

Čítať viac

Tlačové správy

Stanovisko LPS SR, š. p. k medializovaným informáciám o zmiznutých lietadlách

Zverejnené dňa 13. 06. 2014

Dňa 13. júna 2014 sa v médiách objavili informácie o miznutí lietadiel na obrazovkách radarov. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LPS SR, š. p.“) v súvislosti s týmito informáciami uvádza, že miznutie cieľov na obrazovkách radarov súviselo s plánovaným vojenským cvičením, ktoré...

Čítať viac

Poslaním štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.

Každý cestujúci pravidelných alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nepriamym klientom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.). Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám ktoré prelietavajú, odlietavajú a prilietavajú z/na letisko, alebo sa pohybujú po rolovacej alebo vzletovej a pristávacej dráhe. Základnou úlohou LPS SR, š. p., je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov. LPS SR, š. p. sa v posledných rokoch okrem bezpečnosti zameriava aj na zvýšenie kapacity a efektivity svojich služieb. O tom, že sa to darí, svedčí aj trvalo rastúci počet pohybov a fakt, že zdržanie letov sa pohybuje na takmer nulovej hranici.