Loading…

Komplexné zabezpečovanie a poskytovanie leteckých navigačných služieb

Get more details

Telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia ATS

Get more details

Letecká informačná služba

Get more details

Služba pátrania a záchrany

Get more details

Výcvik riadiacich letovej prevádzky

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

štátny podnik

Aktuality

Projekt IMPROWE úspešne pokračuje

Zverejnené dňa 26. 10. 2016

V dňoch 26. a 27. júla 2016 sa v rámci projektu IMPROWE (Implementing RNP APCH Operations With EGNOS) na letiskách v Piešťanoch a Žiline uskutočnila letová validácia pripravovaných RNP priblížení. Ich súčasťou bolo na oboch letiskách aj presné priblíženie SBAS...

Čítať viac

Aktuality

Harmonizácia prevodnej nadmorskej výšky (od HETA k TA10K)

Zverejnené dňa 30. 06. 2016

K 31. marcu tohto roku LPS SR, š. p. spoločne rakúskym a maďarským poskytovateľom ANS harmonizovali prevodnú nadmorskú výšku. Predmetom zverejnenej informácie sú okolnosti, ktoré k harmonizácii viedli, ozrejmenie súvisiacej terminológie ako aj pozitívne ohlasy zo zahraničia. Aby bolo možné porovnávať vertikálnu polohu...

Čítať viac

Aktuality

Úspech Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, štátny podnik v medzinárodnom tendri

Zverejnené dňa 22. 06. 2016

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LPS SR, š. p.“) sa v spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi uchádzali o účasť v tendroch na poskytovanie Centralizovaných služieb (CS) vyhlásených EUROCONTOL (Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky). Účelom centralizovaných služieb je zefektívnenie...

Čítať viac

Poslaním štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.

Každý cestujúci pravidelných alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nepriamym klientom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.). Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám ktoré prelietavajú, odlietavajú a prilietavajú z/na letisko, alebo sa pohybujú po rolovacej alebo vzletovej a pristávacej dráhe. Základnou úlohou LPS SR, š. p., je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov. LPS SR, š. p. sa v posledných rokoch okrem bezpečnosti zameriava aj na zvýšenie kapacity a efektivity svojich služieb. O tom, že sa to darí, svedčí aj trvalo rastúci počet pohybov a fakt, že zdržanie letov sa pohybuje na takmer nulovej hranici.