Aktuality

ATC KOMUNIKÁCIA

Rádiotelefónia umožňuje vzájomnú komunikáciu medzi pilotmi a riadiacim (ATCO). Jej správne použitie pri vysielaní informácií a pokynov je pre bezpečnú a efektívnu prevádzku lietadiel nesmierne dôležité. Stručnosť a jasnosť sú srdcom účinnej komunikácie. Žargón a slang by v nej nemali mať žiadne miesto.

Rating LPS SR, š. p.

Na základe zhodnotenia dosiahnutých výsledkov LPS SR, š. p. potvrdila ratingová spoločnosť Moody´s investors service v apríli 2017 podniku rating Aaa.sk a zlepšila výhľad zo stabilného na pozitívny. Táto skutočnosť radí LPS SR, š. p. medzi podniky s najvyšším ratingovým hodnotením na Slovensku.