Aktuality

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Dopravný úrad v spolupráci s LNVÚ Ministerstva dopravy SR a s LPS SR, š. p. Vás pozýva na  SEMINÁR O BEZPEČNOSTI V CIVILNOM LETECTVE

Kedy: v sobotu 24. marca 2018

Kde:   v aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, Trenčín

Trvanie:       09.00 –  17.00

Témy:

  • Ohlasovanie udalostí – Vie ICAO či EASA o udalostiach, ktoré sa stanú na Slovensku? Kde končia všetky hlásenia, ktoré piloti, prevádzkovatelia, poskytovatelia služieb či ostatný letecký personál ohlasujú? Čo z týchto hlásení vyplýva? Na otázky súvisiace s ohlasovaním udalostí Vám odpovie  pán Igor Benek, vedúci Leteckého a námorného vyšetrovacieho úradu z MDV SR.
  • Bezpilotné lietanie – Novým fenoménom v oblasti civilného letectva sú bezpilotné prostriedky (UAV) a integrácia ich prevádzky s ostatnou civilnou leteckou prevádzkou. Aktuálny stav legislatívnych požiadaviek na prevádzku UAV a zároveň ich vplyvu na civilnú prevádzku predstaví pán Martin Jurovic z odboru prevádzky lietadiel z DÚ.
  • Lietanie v priestore „G“ – Môže pilot počas lietania v priestore triedy G využívať služby ATS? Prečo je pre pilota výhodné byť na spojení s Bratislava info? A samozrejme oveľa viac informácií na túto tému má pripravených pán Peter Nemsila, dispečer FIC zo stanovišťa FIC Bratislava (LPS SR, š. p.).
  • Vniknutie do riadeného vzdušného priestoru bez povolenia ATC – Čo sa považuje za vniknutie do riadeného vzdušného priestoru? Na čo by mal pilot myslieť keď letí v blízkosti alebo podlietava riadený vzdušný priestor? Aké prípady sa už stali? Vyšetrovatelia udalostí v ATM/ANS z LPS SR, š. p. páni Pavel SovákMiroslav Burčík pre Vás pripravili rozbor dvoch udalostí -  incidentov a to opakovaný nepovolený vstup jedného letu bez povolenia TMA Bratislava a nepovolený vstup do CTA Bratislava pri vlnovom lietaní.
  • Poskytovanie služby pátrania a záchrany v SR – Čo  to presne znamená poskytovanie služby pátrania a záchrany (SAR) na Slovensku? Aké možnosti má vôbec záchranné koordinačné stredisko (RCC), aby pilotovi v núdzi pomohlo? Odpovede nielen na tieto otázky Vám poskytne zástupca LPS SR, š. p., pán Karel Němec, riaditeľ RCC.
  • Systém IBAF - Existuje na Slovensku nejaká aplikácia, kde si na jednom mieste pilot nájde všetky potrebné informácie k vykonanie svojho letu? Áno. Je ňou systém IBAF. Počas tejto prezentácie sa dozviete, čo všetko môže každý pilot využiť v rámci predletovej prípravy a plánovania letu. Informácie k systému IBAF, pripravovaných zmenách do tohto systému a odpovede na Vaše otázky k tejto téme zodpovie zástupca LPS SR, š. p., pán Pavol Dzech, vedúci odboru systémov AIM.

Súčasťou každého bodu programu je diskusia.

Registrácia: 09.00 – 09.30

Cena:           bez poplatku

Pre účastníkov prihlásených po 13. 03. 2018 bude zabezpečený len coffee break. Počas trvania semináru bude k dispozícii školský bufet.

Prihlásenie:  do 22. marca 2018 cez prihlasovací formulár

Počet miest je limitovaný.

Parkovanie: bezplatné parkovanie v okolí univerzity

ATC KOMUNIKÁCIA

Rádiotelefónia umožňuje vzájomnú komunikáciu medzi pilotmi a riadiacim (ATCO). Jej správne použitie pri vysielaní informácií a pokynov je pre bezpečnú a efektívnu prevádzku lietadiel nesmierne dôležité. Stručnosť a jasnosť sú srdcom účinnej komunikácie. Žargón a slang by v nej nemali mať žiadne miesto.