1. Company headquarters
  2. Bank Details

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava 216
Slovak Republic


Phone: +421 2 4857 1111
Email: info@lps.sk

Facebook Linkedin

Tatra banka, a. s., Bratislava, Slovak republic
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2034 0750
SWIFT code: TATRSKBX

next
prev