Loading…

Hľadáme vhodných uchádzačov na pozíciu RIADIACI LETOVEJ PREVÁDZKY

Máte výbornú krátkodobú pamäť, priestorové vnímanie, odolnosť voči záťaži, schopnosť rýchlo pracovať a ovládate anglický jazyk? Možno hľadáme práve Vás!

Viac informácií nájdete v sekcii KARIÉRA.

Get more details
  • 0

LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

štátny podnik

Ponuka práce

Riadiaci letovej prevádzky

Zverejnené dňa 04. 10. 2018

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik príjmu: Riadiaci letovej prevádzky Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O3366997   

Čítať viac

Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka

Premiestnenie batériových modulov zálohových zdrojov UPS A, UPS B a UPS C v Prevádzkovej budove LPS SR, š. p.

Zverejnené dňa 21. 09. 2018

Čítať viac

Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka

Pásková knižnica a rozšírenie diskových polí

Zverejnené dňa 17. 08. 2018

Čítať viac

Poslaním štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.

Každý cestujúci pravidelných alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nepriamym klientom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.). Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám ktoré prelietavajú, odlietavajú a prilietavajú z/na letisko, alebo sa pohybujú po rolovacej alebo vzletovej a pristávacej dráhe. Základnou úlohou LPS SR, š. p., je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov. LPS SR, š. p. sa v posledných rokoch okrem bezpečnosti zameriava aj na zvýšenie kapacity a efektivity svojich služieb. O tom, že sa to darí, svedčí aj trvalo rastúci počet pohybov a fakt, že zdržanie letov sa pohybuje na takmer nulovej hranici.