Loading…

Komplexné zabezpečovanie a poskytovanie leteckých navigačných služieb

Get more details

Telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia ATS

Get more details

Letecká informačná služba

Get more details

Služba pátrania a záchrany

Get more details

Výcvik riadiacich letovej prevádzky

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

štátny podnik

Ponuka práce

Riadiaci letovej prevádzky - ATCO (stanovište APP/TWR Košice)

Zverejnené dňa 20. 10. 2021

Hľadáme záujemcov o prácu na pozícii riadiaci letovej prevádzky - ATCO (stanovište APP/TWR Košice). Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O4186888

Čítať viac

Ponuka práce

Samostatný technik TZL (ATMS)

Zverejnené dňa 15. 10. 2021

Hľadáme záujemcov o prácu na pozícii samostatný technik TZL (ATMS). Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O4183190

Čítať viac

Ponuka práce

Projektový administrátor

Zverejnené dňa 30. 09. 2021

Hľadáme záujemcov o prácu na pozícii projektový administrátor. Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O4141515

Čítať viac

Poslaním štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.

Každý cestujúci pravidelných alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nepriamym klientom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.). Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám ktoré prelietavajú, odlietavajú a prilietavajú z/na letisko, alebo sa pohybujú po rolovacej alebo vzletovej a pristávacej dráhe. Základnou úlohou LPS SR, š. p., je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov. LPS SR, š. p. sa v posledných rokoch okrem bezpečnosti zameriava aj na zvýšenie kapacity a efektivity svojich služieb.