Loading…

Komplexné zabezpečovanie a poskytovanie leteckých navigačných služieb

Get more details

Telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia ATS

Get more details

Letecká informačná služba

Get more details

Služba pátrania a záchrany

Get more details

Výcvik riadiacich letovej prevádzky

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

štátny podnik

Ponuka práce

Údržbár

Zverejnené dňa 22. 05. 2023

Hľadáme záujemcov o prácu na pozícii Údržbár. Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O4582418

Čítať viac

Ponuka práce

Riadiaci letovej prevádzky - ATCO (stanovište TWR Poprad)

Zverejnené dňa 16. 05. 2023

Hľadáme záujemcov o prácu na pozícii Riadiaci letovej prevádzky - ATCO (stanovište TWR Poprad). Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O4486583  

Čítať viac

Ponuka práce

Špecialista TZL na kybernetickú bezpečnosť

Zverejnené dňa 12. 05. 2023

Hľadáme záujemcov o prácu na pozícii Špecialista TZL na kybernetickú bezpečnosť. Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O4576896

Čítať viac

Poslaním štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.

Každý cestujúci pravidelných a/alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nepriamym klientom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.). Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám, ktoré prelietavajú nad územím Slovenskej republiky alebo odlietavajú a prilietavajú z/na letiská. Základnou úlohou LPS SR, š. p. je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, najprimeranejšie využívať vzdušný priestor, organizovať a riadiť tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov so zameraním sa na efektívne využívanie dostupnej kapacity pri súčasnom znižovaní vplyvu tokov letovej prevádzky na životné prostredie.

cefoeu