Loading…

Hľadáme vhodných uchádzačov na pozíciu RIADIACI LETOVEJ PREVÁDZKY

Máte výbornú krátkodobú pamäť, priestorové vnímanie, odolnosť voči záťaži, schopnosť rýchlo pracovať a ovládate anglický jazyk? Možno hľadáme práve Vás!

Viac informácií nájdete v sekcii KARIÉRA.

Get more details
  • 0

LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

štátny podnik

Výzvy na predloženie ponuky

Ponukové konanie AUTA3

Zverejnené dňa 12. 12. 2018

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik odpredá formou ponukového konania 6 ks motorových vozidiel.

Čítať viac

Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka

Servisné služby na 44 ks zariadení HP DL360 pre systém LETVIS a 12 ks zariadení HP DL380 a 6 ks zariadení HP DL320 pre systém SDDS

Zverejnené dňa 07. 12. 2018

Čítať viac

Aktuality

Návšteva riaditeľa EUROCONTROL počas zavŕšenia predsedníctva výboru pre pátranie a záchranu

Zverejnené dňa 06. 12. 2018

Dňa 16. novembra 2018 sa v priestoroch Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, štátny podnik konalo zasadnutie Regionálneho poradného výboru pre pátranie a záchranu (Regional Aeronautical Search and Rescue Committee), ktorému predsedala Slovenská republika. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Bosny a Hercegoviny, Cypru...

Čítať viac

Poslaním štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.

Každý cestujúci pravidelných alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nepriamym klientom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.). Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám ktoré prelietavajú, odlietavajú a prilietavajú z/na letisko, alebo sa pohybujú po rolovacej alebo vzletovej a pristávacej dráhe. Základnou úlohou LPS SR, š. p., je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov. LPS SR, š. p. sa v posledných rokoch okrem bezpečnosti zameriava aj na zvýšenie kapacity a efektivity svojich služieb. O tom, že sa to darí, svedčí aj trvalo rastúci počet pohybov a fakt, že zdržanie letov sa pohybuje na takmer nulovej hranici.