Loading…

Komplexné zabezpečovanie a poskytovanie leteckých navigačných služieb

Get more details

Telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia ATS

Get more details

Letecká informačná služba

Get more details

Služba pátrania a záchrany

Get more details

Výcvik riadiacich letovej prevádzky

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

štátny podnik

Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka

Stavebná pripravenosť pre rekonštrukciu systému ILS22

Zverejnené dňa 18. 01. 2022

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - Stavebná pripravenosť pre rekonštrukciu systému ILS22

Čítať viac

Ponuka práce

Upratovačka

Zverejnené dňa 13. 01. 2022

Hľadáme záujemcov o prácu na pozícii upratovačka. Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O4236392 

Čítať viac

Ponuka práce

Referent BOZP a OPP

Zverejnené dňa 10. 01. 2022

Hľadáme záujemcov o prácu na pozícii Referent BOZP a OPP. Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O4234060

Čítať viac

Poslaním štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.

Každý cestujúci pravidelných alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nepriamym klientom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.). Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám ktoré prelietavajú, odlietavajú a prilietavajú z/na letisko, alebo sa pohybujú po rolovacej alebo vzletovej a pristávacej dráhe. Základnou úlohou LPS SR, š. p., je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov. LPS SR, š. p. sa v posledných rokoch okrem bezpečnosti zameriava aj na zvýšenie kapacity a efektivity svojich služieb.

cefoeu