Loading…

Komplexné zabezpečovanie a poskytovanie leteckých navigačných služieb

Get more details

Telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia ATS

Get more details

Letecká informačná služba

Get more details

Služba pátrania a záchrany

Get more details

Výcvik riadiacich letovej prevádzky

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

štátny podnik

Výzvy na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: „Systém elektronického hlasovania“

Zverejnené dňa 04. 12. 2023

Stiahnuť prílohu – Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: „Systém elektronického hlasovania“

Čítať viac

Výzvy na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: „Dodávka 3 ks interaktívnych displejov Samsung s príslušenstvom a 3 ks Wacom Cintiq Pro 27 Interactive Pen Display so stojanom“

Zverejnené dňa 04. 12. 2023

Stiahnuť prílohu - Dodávka 3 ks interaktívnych displejov Samsung s príslušenstvom a 3 ks Wacom Cintiq Pro 27 Interactive Pen Display so stojanom

Čítať viac

Výzvy na predloženie ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Servisná podpora pre zariadenia sieťovej bezpečnosti

Zverejnené dňa 01. 12. 2023

Stiahnuť prílohu – Výzva na predloženie cenovej ponuky + objednávka_Podpora zariadení sieťovej bezpečnosti - zverejnene.pdf

Čítať viac

Poslaním štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.

Každý cestujúci pravidelných a/alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nepriamym klientom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.). Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám, ktoré prelietavajú nad územím Slovenskej republiky alebo odlietavajú a prilietavajú z/na letiská. Základnou úlohou LPS SR, š. p. je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, najprimeranejšie využívať vzdušný priestor, organizovať a riadiť tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov so zameraním sa na efektívne využívanie dostupnej kapacity pri súčasnom znižovaní vplyvu tokov letovej prevádzky na životné prostredie.

cefoeu