Loading…

Komplexné zabezpečovanie a poskytovanie leteckých navigačných služieb

Get more details

Telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia ATS

Get more details

Letecká informačná služba

Get more details

Služba pátrania a záchrany

Get more details

Výcvik riadiacich letovej prevádzky

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

štátny podnik

Aktuality

Manažérsky systém LPS SR, š. p. sa zlepšil o stupeň

Zverejnené dňa 17. 05. 2024

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky aj tento rok obhájil: 1. platnosť Certifikátu manažérstva v zhode s normou ISO 9001:2015, 2. plnenie časti požiadaviek Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/373, ako súčasť požiadaviek na vydanie Osvedčenia pre poskytovateľa služieb. Nezávislé overenie existujúceho stavu...

Čítať viac

Výzvy na predloženie ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - VÝMENA VÝŤAHU TWR BA

Zverejnené dňa 15. 05. 2024

 Výzva na predloženie cenovej ponuky - VÝMENA VÝŤAHU TWR BA - Stiahnuť prílohy  

Čítať viac

Ponuka práce

Inžinier technického zabezpečenia leteckých navigačných služieb - systémy hlasovej komunikácie 2

Zverejnené dňa 09. 05. 2024

Hľadáme záujemcov o prácu na pozícii Inžinier technického zabezpečenia leteckých navigačných služieb - systémy hlasovej komunikácie. Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O4760203

Čítať viac

Poslaním štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.

Každý cestujúci pravidelných a/alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nepriamym klientom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.). Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám, ktoré prelietavajú nad územím Slovenskej republiky alebo odlietavajú a prilietavajú z/na letiská. Základnou úlohou LPS SR, š. p. je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, najprimeranejšie využívať vzdušný priestor, organizovať a riadiť tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov so zameraním sa na efektívne využívanie dostupnej kapacity pri súčasnom znižovaní vplyvu tokov letovej prevádzky na životné prostredie.

cefoeu