1. Sídlo podniku
  2. Obchodný register
  3. Bankové spojenie
  4. Podateľňa

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava 216
Slovenská republika


Telefón: 02 / 4857 1111
Email: info@lps.sk

Facebook Linkedin

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")
IČO 35778458
IČ DPH SK2020244699

Mestský súd Bratislava III
Oddiel: Pš
Vložka číslo: 418/B

Tatra banka, a. s., Bratislava
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2034 0750
SWIFT code: TATRSKBX

Pondelok - Štvrtok
Piatok
09:45 - 11:30 hod.   12:30 - 14:00 hod. 
09:45 - 11:30 hod.   12:30 - 13:30 hod.
next
prev