1. Sídlo podniku
  2. Obchodný register
  3. Bankové spojenie
  4. Podateľňa

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava 216
Slovenská republika


Telefón: 02 / 4857 1111
Email: info@lps.sk

Facebook Linkedin

IČO 35778458
IČ DPH SK2020244699

Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Pš
Vložka číslo: 418/B

Tatra banka, a. s., Bratislava
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2034 0750
SWIFT code: TATRSKBX

Pondelok - Štvrtok
Piatok
09:45 - 11:30 hod.   12:30 - 14:00 hod. 
09:45 - 11:30 hod.   12:30 - 13:30 hod.
next
prev