Aktuality

Stanovisko LPS SR, š. p. k medializovaným informáciám o zmiznutých lietadlách

Dňa 13. júna 2014 sa v médiách objavili informácie o miznutí lietadiel na obrazovkách radarov.

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LPS SR, š. p.“) v súvislosti s týmito informáciami uvádza, že miznutie cieľov na obrazovkách radarov súviselo s plánovaným vojenským cvičením, ktoré prebiehalo v rôznych častiach Európy v dňoch 5. a 10. júna 2014 a ktorého účelom bolo rušenie rádiokomunikačných frekvencií. Táto aktivita spôsobila aj dočasný výpadok niekoľkých cieľov na radarovom zobrazení, pričom lietadlá boli na rádiovom spojení s riadiacim letovej prevádzky a normálne pokračovali v lete. Ihneď po identifikácii problému so zobrazením bola kontaktovaná strana, ktorá cvičenie organizovala a cvičenie bolo zastavené. Následne boli letové prevádzkové služby nad územím Slovenskej republiky poskytované bez obmedzení.

LPS SR, š. p. postupovalo v súlade s náhradnými postupmi pre danú situáciu, aby nedošlo k zníženiu úrovne bezpečnosti.

 

Kontakt:

LPS SR, š. p.
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava 216

Michaela Legelová
hovorkyňa

Tel: 02/4857 2102
Fax: 02/4857 2105
e-mail: michaela.legelova@lps.sk