Aktuality

Prevádzka UAV vo FIR Bratislava

Jeden z najväčších fenoménov v letectve dnešnej doby je rozvoj bezpilotných lietadiel, tzv. dronov. Finančná dostupnosť dronov na trhu spôsobila ich značné rozšírenie v spoločnosti. Avšak len máloktorý z užívateľov si je vedomý rizík, ktoré môžu spôsobiť prevádzkou takýmto lietadlom. Špeciálnou kategóriou rizík, ktoré generujú bezpilotné lietadlá, sú tie vo vzťahu k leteckej prevádzke. V tomto článku Vám chceme priniesť základné informácie o tom, ako sú bezpilotné lietadlá triedené, na aké skupiny je delená kategória ich prevádzky a aké sú základné pravidlá lietania s bezpilotnými lietadlami vo vzťahu k vzdušnému priestoru.