Aktuality

Účasť zástupcov LPS SR, š. p. na 9. ročníku World ATM Congress

V dňoch 21. – 23. júna 2022 sa v Madride uskutočnil 9. ročník World ATM Congress, ktorý je najväčším podujatím svojho druhu na svete. Tento rok do Madridu prišlo takmer 8000 návštevníkov a viac ako 200 vystavovateľov zo 134 krajín.

Výstava je tradične miestom, kde sa stretávajú výrobcovia technológií, poskytovatelia leteckých navigačných služieb, zástupcovia akademickej obce a európskych inštitúcií. Okrem bilaterálnych stretnutí medzi zákazníkmi a dodávateľmi je kongres príležitosťou na diskusie o budúcnosti letectva a manažmentu letovej prevádzky.

Za týmto účelom bolo počas troch dní zorganizovaných viac ako 150 odborných prednášok a workshopov pokrývajúcich celú škálu odborných tém - od technických riešení, po očakávané paradigmatické zmeny v letectve v budúcnosti.

Novinkou bol tento rok celý pavilón venovaný bezpilotným leteckým prostriedkom, ich integrácii do riadeného aj neriadeného vzdušného priestoru a možnostiam ich využitia.

Podujatia sa okrem riaditeľa podniku Martina Kabáta zúčastnilo aj niekoľko ďalších zamestnancov LPS SR, š. p. M. Kabát spolu s riaditeľmi prevádzkovej a technickej divízie Igorom Urbánikom a Jánom Buršíkom absolvovali dôležité stretnutia s kľúčovými výrobcami navigačných systémov a technológií.

M. Kabát tiež absolvoval množstvo bilaterálnych stretnutí s riaditeľmi poskytovateľov leteckých navigačných služieb z okolitých krajín a zúčastnil sa aj zasadnutia riaditeľov európskych poskytovateľov leteckých navigačných služieb združených v asociácii CANSO.

Od budúcej jari sa kongres presťahuje z Madridu do Ženevy a konať sa bude v tradičnom termíne začiatkom marca.

watm290622 2

watm290622 3

Slávnostný check-in na Leteckej fakulte TUKE

5ad2fde2 f359 401e 916d 569842f61226Dňa 10. 06. 2022 sa riaditeľ štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky Ing. Mgr. Martin KABÁT, PhD., MBA zúčastnil na promóciách absolventov leteckej fakulty technickej univerzity v Košiciach. Ako oni sami hovoria- posledný ranný boarding a následný doobedný odlet na Leteckej fakulte absolvovalo viac ako 60 mladých odborníkov v letectve.

V mene riaditeľa podniku p. Kabáta všetkým absolventom úprimne gratulujeme a želáme úspešný let.