Aktuality

Spustenie VFR manuálu do prevádzky

Letecká informačná služba Slovenskej republiky v rámci dlhodobého procesu elektronizácie svojich produktov s účinnosťou od 28 FEB 2019 spúšťa do prevádzky VFR manuál (VFRM). VFRM je webová mapová aplikácia vychádzajúca z Leteckej mapy – ICAO 1 : 500 000, ktorá v grafickej forme poskytuje vybrané letecké informácie z AIP SR a informácie o VFR letiskách vo FIR BRATISLAVA. VFRM má slúžiť ako jeden zo zdrojov leteckých informácií určený primárne na predletovú prípravu pilotov. Súčasťou manuálu sú aj dokumenty s podrobnými informáciami o VFR letiskách pre offline použitie a tlač. Elektronická aplikácia bude dostupná na webovej stránke www.lps.sk/aim.

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

LPS SR, š. p. v spolupráci s Dopravným úradom Vás pozývajú na SEMINÁR O BEZPEČNOSTI V CIVILNOM LETECTVE

Kedy: v sobotu 30. marca 2019

Kde: Agroinštitút Nitra, š. p. , Akademická 4, Nitra

Trvanie: 09.00 – 15:30

Program

Súčasťou každého bodu programu je diskusia.

Registrácia: 08.00 – 08.55

Cena: bez poplatku

Pre účastníkov bude zabezpečený obed, dopoludňajší a popoludňajší coffee break.

Prihlásenie: do 17. marca 2019 cez prihlasovací formulár

Počet miest je limitovaný.