Aktuality

Manažérsky systém LPS SR, š. p. sa zlepšil o stupeň

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky aj tento rok obhájil:

1. platnosť Certifikátu manažérstva v zhode s normou ISO 9001:2015,

2. plnenie časti požiadaviek Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/373, ako súčasť požiadaviek na vydanie Osvedčenia pre poskytovateľa služieb.

Nezávislé overenie existujúceho stavu systému riadenia podniku formou 1. periodického auditu vykonala v dňoch 19. 02. až 21. 02. 2024 externá spoločnosť DNV, ktorá sa zaoberá globálnym zaistením kvality a riadením rizík. Neboli zistené žiadne nezhody ani pozorovania.

Účelom bolo posúdiť zhodu s normou ISO 9001:2015 v rámci nasledujúceho rozsahu služieb:

  • Manažment letovej prevádzky,
  • Komunikačné, navigačné alebo prehľadové služby,
  • Letecká informačná služba,
  • Dizajn letových postupov a štruktúry vzdušného priestoru.

Auditované boli dve oblasti zamerania – „Riadenie kontinuity činnosti a riadenie rizík“ a „Spokojnosť zákazníkov s poskytovaním služieb ANS“.

Spoločnosť DNV na záver vyhodnotila efektívnosť manažérskeho systému LPS SR, š. p., čo sa týka jeho schopnosti dosahovať stanovené ciele a spĺňať svoje zákonné, regulačné a zmluvné požiadavky. Vďaka vysokému nasadeniu všetkých zamestnancov podniku, vrátane interných audítorov, podnik historicky zaznamenal zlepšenie o 1 stupeň oproti dlhodobo udržiavanej úrovni 3 v minulosti, a to dosiahnutím úrovne 4 z 5 na stupnici efektívnosti manažérskeho systému.

LETECKÁ DOPRAVA PO PANDÉMII VÝRAZNE RASTIE

 

LETECKÁ DOPRAVA PO PANDÉMII VÝRAZNE RASTIE

 

Počty letov a preletov lietadiel už dosiahli takmer predcovidové čísla

 

BRATISLAVA 25. januára 2024 – V roku 2023 odriadil štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR) vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky celkovo 522 514 letov. To predstavuje v porovnaní s rokom 2022, kedy bolo odriadených 463 793 letov, takmer 13 percentný nárast.

Tradične najsilnejším obdobím boli letné dovolenkové mesiace od júna do septembra. Naopak najmenej sa na v slovenskom vzdušnom priestore lietalo v januári až marci.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022 bola prevádzka výrazne silnejšia vo všetkých mesiacoch. V septembri a decembri počty odriadených letov už prekonali aj predcovidové čísla.

Celkovej ročnej prevádzke chýbalo k dosiahnutiu čísel z predpandemického roka 2019, kedy bolo v slovenskom vzdušnom priestore odriadených 547 462 letov, už iba menej ako 5 percent.

„Letecká doprava po náročných covidových rokoch citeľne silnie a naberá nový dych. K nárastu počtu odriadených letov v slovenskom vzdušnom priestore v roku 2023 prispelo aj presmerovanie leteckých koridorov v dôsledku vojny na Ukrajine. Veríme, že v tomto roku už prekonáme predpandemické čísla“, zhodnotil poverený riadením LPS SR Pavel Kelemen.

 

Najsilnejším dňom v roku 2023 z pohľadu počtu odriadených preletov bol 6. august, kedy riadiaci letovej prevádzky odriadili 2 191 preletov.

Slovenský vzdušný  priestor v roku 2023 najviac využívali letecké spoločnosti RYANAIR, WIZZ AIR, TURKISH AIRLINES, EMIRATES či QATAR AIRWAYS.

Pohyby na riadených slovenských letiskách už prekonali čísla spred pandémie. V roku 2023 bolo na riadených letiskách v Bratislave, Košiciach, Poprade, Žiline a v Piešťanoch zaznamenaných celkovo 93 060 pohybov lietadiel, čo predstavuje v porovnaní s predpandemickýcm rokom 2019 viac ako 6 percentný nárast. Služby riadených letísk najviac využívali letecké spoločnosti RYANAIR, SMARTWINGS, WIZZ AIR či AUSTRIAN AIRLINES.

 vyvoj prevadzky porovnanie

Júl je zatiaľ najsilnejší mesiac v roku 2023

BRATISLAVA 14. augusta 2023 – V júli preletelo vzdušným priestorom Slovenskej republiky 62 575 lietadiel. Z toho bolo 60 195 preletov, 2237 príletov a odletov a 153 vnútroštátnych letov. Za prvých 7 mesiacov tohto roku preletelo vzdušným priestorom Slovenskej republiky celkovo 283 139 lietadiel. To je o takmer 15 % percent viac ako za rovnaké obdobie roku 2022, kedy slovenským vzdušným priestorom preletelo 246 706 lietadiel. V porovnaní s minulým rokom rástli kategórie – prílety, odlety a prelety.

„Som rád, že štatistiky preletov, príletov i odletov ukazujú prakticky z mesiaca na mesiac kontinuálny nárast. Letná dovolenková sezóna je už tradične obdobím roka, kedy sa lieta najviac a júl sa zatiaľ ukazuje ako najsilnejší mesiac v tomto roku. Už takmer doháňame predpandemické čísla, rozdiely sú iba v jednociferných percentách. To nám dáva dôvod na optimizmus aj do nasledujúcich mesiacov“, zhodnotil riaditeľ štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR) Martin Kabát.

Medzi letecké spoločnosti, ktoré najviac využívali v mesiaci júl slovenský vzdušný priestor už tradične patria TURKISH AIRLINES, WIZZ AIR, EMIRATES, RYANAIR či QATAR AIRWAYS.

pohyby jul23

Počet odriadených príletov a odletov na letiskách riadených LPS SR v Bratislave, Košiciach, Poprade, Žiline a v Piešťanoch každým mesiacom rastie. Ich počet sa od začiatku roku strojnásobil. V januári bolo odriadených 3 096 pohybov, v júli už 11 275.

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky vznikol 1. januára 2000 a jeho primárnou úlohou je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, najprimeranejšie využívať vzdušný priestor, organizovať a riadiť tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné
na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov so zameraním sa na efektívne využívanie dostupnej kapacity pri súčasnom znižovaní vplyvu tokov letovej prevádzky na životné prostredie.