Loading…

Výcvikové stredisko LPS SR, š. p.

Get more details

3D Vežový simulátor

Get more details

5x Radarový simulátor

Get more details

moderné učebne

Get more details

zázemia pre inštruktorov a študentov

Get more details

zázemia pre inštruktorov a študentov

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Služby výcvikového strediska

Výcvikové stredisko LPS SR, š. p. bolo založené v roku 2008. Je schválené Dopravným úradom a akceptované všetkými členskými štátmi EÚ. Výcvik personálu ATM vykonávame v súlade s platnou legislatívou Európskej únie.

Na Výcvikovom stredisku LPS SR, š. p. robíme všetko pre to, aby sme napĺňali požiadavky zákazníka. Vysoko kvalifikovaný tím, nadštandardne vybavené zázemie a kurzy organizované v malých skupinách s individuálnym prístupom zaručujú vysokú úroveň kvality poskytovaných služieb.