Odkazy

FAB CE - Funkčný blok vzdušného priestoru strednej Európy

Medzinárodné organizácie v oblasti letectva:
CANSO  - Civil Air Navigation Services Organization
CEAC - ECAC - European Civil Aviation Conference
FAA - Federal Aviation Administration
IATA - International Air Transport Association
ICAO - International Civil Aviation Organization
JAA - The European Joint Aviation Authorities
NATO - North Atlantic Treaty Organisation
EUROCONTROL - European Organisation for the Safety of Air Navigation
Organizácie v oblasti letectva v SR: