Reklamácie a platobné podmienky

Možné spôsoby uhrádzania faktúr za približovacie a letiskové služby riadenia:

Bankovým prevodom

názov banky: Tatra Banka, a.s.
adresa banky: Galvaniho 2/B, 821 04 Bratislava 2
SWIFT kód: TATRSKBX
názov účtu: Letové prevádzkové služby SR, š.p.
IBAN SK81 1100 0000 0026 2034 0750

Platobnou kartou

Prijímame úhrady platobnými kartami Eurocard/Mastercard, VISA.
K realizácii úhrady je potrebné, aby ste uviedli číslo karty, dokedy je platná a meno jej držiteľa.
Okrem toho, v prípade platby kartou:
EC/MC, VISA - uveďte aj tri posledné čísla vyrazené na podpisovom pásiku na zadnej strane karty (CVC2 kód)


O úhradu platobnou kartou môžete požiadať e-mailom na odbyt@lps.sk Zašlite nasledujúce informácie:

Typ platobnej karty:
Číslo platobnej karty:
Dátum platnosti karty:
Meno na karte:
CVC2 kód:
Číslo uhrádzanej faktúry:
Suma na uhradenie:

Formulár na podávanie reklamácií voči faktúram za približovacie a letiskové služby riadenia. (formát .xls)

Ďalšie informácie o platobnom styku na tel. č. 02/48572797(8), fax č. 02/48572795, e-mail: odbyt@lps.sk