Informácie o odplatách za letecké navigačné služby v zmysle ustanovení AIP SR

 

SADZBY

príslušné ustanovenie AIP SR

účinnosť uplatňovania

sadzba

vzorec pre stanovenie počtu jednotiek služieb

jednotková sadzba terminálnych odplát v terminálnej zóne spoplatňovania TZS1 (Bratislava/M. R. Štefánik, Košice, Poprad-Tatry)

GEN 4.2.1.2.4

od 1. 1. 2022

462,29 €

(MTOM/50)0,5

jednotková sadzba terminálnych odplát v terminálnej zóne spoplatňovania TZS2 (Piešťany, Žilina)

GEN 4.2.1.2.4

od 1. 1. 2020

9,93 €

MTOM

jednotková sadzba traťových odplát

GEN 4.2.2.2.2

od 1. 1. 2022

68,75 €

(MTOM/50)0,5 x KM/100

ročná sadzba úroku z omeškania úhrady traťových odplát

GEN 4.2.2.2.2

od 1. 1. 2022

9,48 %

-

 

LETY OSLOBODENÉ OD ODPLÁT

príslušné ustanovenie AIP SR

účinnosť uplatňovania

kategórie oslobodených letov

lety oslobodené od terminálnych odplát

GEN 4.2.1.4

od 1. 1. 2020

- štátne lety
- pátracie a záchranné lety
- lety lietadiel, ktorých MTOM je menšia ako 2000 kg
- lety v rámci Zmluvy o otvorenom nebi
- vojenské lety USA a Kanady

lety oslobodené od traťových odplát

GEN 4.2.2.3

od 1. 1. 2020

- štátne lety
- pátracie a záchranné lety
- lety lietadiel, ktorých MTOM je menšia ako 2000 kg
- lety v rámci Zmluvy o otvorenom nebi
- vojenské lety USA a Kanady