Informácie o odplatách za letecké navigačné služby v zmysle ustanovení AIP SR

 

SADZBY

príslušné ustanovenie AIP SR

účinnosť uplatňovania

sadzba

vzorec pre stanovenie počtu jednotiek služieb

jednotková sadzba terminálnych odplát v terminálnej zóne spoplatňovania TZS1 (Bratislava/M. R. Štefánik, Košice, Poprad-Tatry)

GEN 4.2.1.2.4

od 1. 1. 2024

616,29 €

(MTOM/50)0,5

jednotková sadzba terminálnych odplát v terminálnej zóne spoplatňovania TZS2 (Piešťany, Žilina)

GEN 4.2.1.2.4

od 1. 1. 2020

9,93 €

MTOM

jednotková sadzba traťových odplát

GEN 4.2.2.2.2

od 1. 1. 2024

59,58 €

(MTOM/50)0,5 x KM/100

ročná sadzba úroku z omeškania úhrady traťových odplát

GEN 4.2.2.2.2

od 1. 1. 2024

13,26 %

-

 

Kategórie letov oslobodených od traťových odplát (s účinnosťou od 3. 3. 2022)

a) let vykonaný podľa pravidiel VFR;

b) let vykonaný lietadlom, ktorého maximálna povolená vzletová hmotnosť je nižšia ako dve tony;

c) let vykonaný v rámci úradnej misie výlučne na prepravu vládnuceho panovníka a jeho najbližšej rodiny, hlavy štátu, predsedu vlády a vládnych ministrov, pokiaľ je to odôvodnené primeraným označením statusu alebo poznámkou v letovom pláne, že let sa vykonáva výlučne na tento účel;

d) pátrací a záchranný let schválený príslušným kompetentným orgánom;

e) policajný let;

f) pozorovací let schválený príslušným kompetentným orgánom;

g) let lietadla vo vojenských službách, ktoré je majetkom USA alebo Kanady na účel plnenia služobných povinností schválený príslušným kompetentným orgánom;

h) let bezpilotného lietadla ktoré je majetkom NATO vykonávajúce činnosti systému pozemného pozorovania NATO schválený príslušným kompetentným orgánom;

i) let na leteckú prepravu záchrannej jednotky, odborníkov alebo nákladu na humanitárne účely ako pomoc pre Ukrajinu s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne a let lietadla na evakuáciu osôb z miesta ohrozenia zdravia alebo života na území Ukrajiny na bezpečné miesto v SR alebo cez územie SR na bezpečné miesto v cudzom štáte s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne.

Kategórie letov oslobodených od terminálnych odplát (s účinnosťou od 3. 3. 2022)

a) policajný let;

b) pozorovací let schválený príslušným kompetentným orgánom;

c) let lietadla vo vojenských službách, ktoré je majetkom USA alebo Kanady na účel plnenia služobných povinností schválený príslušným kompetentným orgánom;

d) let vykonaný v rámci úradnej misie výlučne na prepravu vládnuceho panovníka a jeho najbližšej rodiny, hlavy štátu, predsedu vlády a vládnych ministrov, pokiaľ je to odôvodnené primeraným označením statusu alebo poznámkou v letovom pláne, že let sa vykonáva výlučne na tento účel;

f) pátrací a záchranný let schválený príslušným kompetentným orgánom;

g) let lietadla s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou do 2 000 kg vrátane;

i) let na leteckú prepravu záchrannej jednotky, odborníkov alebo nákladu na humanitárne účely ako pomoc pre Ukrajinu s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne a let lietadla na evakuáciu osôb z miesta ohrozenia zdravia alebo života na území Ukrajiny na bezpečné miesto v SR alebo cez územie SR na bezpečné miesto v cudzom štáte s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne.