Vyhlásenie

Ak v osobitných prípadoch nie je uvedené inak (napr. sekcia AIM online), štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky nie je zodpovedný za žiadne priame, nepriame alebo následné škody spôsobené použitím alebo nedostupnosťou informácií a publikácií, osobitne, ale nie výlučne, za chyby alebo omyly v obsahu internetových stránok LPS SR, š. p. alebo za následky spôsobené ich použitím, za prenos, spracovanie alebo zmenu týchto informácií alebo publikácií.