Loading…

Letové merania leteckých pozemných zariadení

Get more details

Kalibračné lietadlo

Get more details

Palubný merací systém

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2

Letová kalibrácia

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky bol poverený Dopravným úradom ako orgánom štátnej správy v civilnom letectve výkonom letových meraní v zmysle leteckého zákona, čím rozšíril portfólio poskytovaných služieb o vykonávanie letových meraní leteckých pozemných zariadení a letových overovaní postupov letových prevádzkových služieb. Na základe tohto poverenia bol dňom 1. 1. 2020 v štruktúre LPS SR, š. p. vytvorený Odbor letovej kalibrácie.

Pre komplexné riešenie vrátane dizajnu letových postupov pozri Dizajn letových postupov.

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky sa zároveň stal prevádzkovateľom kalibračného lietadla typového označenia Let L-410 UVP-E-LW.

Kalibračné lietadlo

Kalibračné lietadlo Let L-410 UVP-E-LW je dvojmotorové dopravné lietadlo známe najmä svojou robustnou konštrukciou, umožňujúcou prevádzku aj na nespevnených vzletovo-pristávacích plochách a prevádzku v zložitých klimatických podmienkach. Kalibračné lietadlo však nie je primárne využívané pre prepravu cestujúcich, ale najmä pre vykonávanie kalibračných letov.

Základné údaje o kalibračnom lietadle L-410 UVP-E-LW:

Výrobca Let Kunovice, a.s., dnes Aicraft Industries, a.s.
Pohonná jednotka Dva turbovrtuľové letecké motory typu Motorlet M 601 E s výkonom 560 kW
Vrtule Päťlistové vrtule typu Avia V- 510
Hmotnosť Prázdna hmotnosť 4020 kg
Max. vzletová hmotnosť 5700 kg
Rozmery (ŠxDxV) 19,98 m x 14,43 m x 5,83 m

 

Palubný merací systém

Kabína je prispôsobená účelu lietadla tým, že je v nej umiestnený merací systém, ktorý je schopný vyhodnocovať potrebné parametre overovaných leteckých pozemných zariadení. Vysoká úroveň overovania meraní je založená na možnosti variabilného prispôsobovania letového profilu podľa vykonávanej úlohy.
Kalibračné lietadlo je vybavené palubným meracím systémom Aerodata AD-AFIS-115, ktorý je spôsobilý vykonávať letovú kalibráciu systémov:
• Instrument Landing System (ILS) Category I, II and III
• Marker (MKR)
• VHF Omni directional Radio Range (VOR)
• Non- Directional Beacon (NDB)
• Distance Measuring Equipment (DME)
• Tactical Air Navigation (TACAN)
• Primary Surveillance Radar (PSR)
• Secondary Surveillance Radar (SSR)
• Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B)
• Precision Approach Radar (PAR)
• Visual Approach Slope Indicator (VASI)
• Precision Approach Path Indicator (PAPI)
• Standard Instrument Procedures (SID, STAR)
• GPS / SBAS
• VHF Communications / Direction Finder
• UHF Communications / Direction Finder

Posádka kalibračného lietadla

Členmi posádky kalibračného lietadla sú zamestnanci LPS SR, š. p. a je zložená z dvoch pilotov a jedného alebo dvoch letových špecialistov. Na rozdiel od posádok dopravných lietadiel musí posádka kalibračného lietadla absolvovať rozšírený teoretický a praktický výcvik pre výkon kalibračných letov a ďalší výcvik k obsluhe palubného meracieho systému.