Loading…

Komplexné zabezpečovanie a poskytovanie leteckých navigačných služieb

Get more details

Telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia ATS

Get more details

Letecká informačná služba

Get more details

Služba pátrania a záchrany

Get more details

Výcvik riadiacich letovej prevádzky

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

štátny podnik

Výzvy na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky na nájom nebytových priestorov

Zverejnené dňa 06. 05. 2019

Čítať viac

Aktuality

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve 2019

Zverejnené dňa 09. 04. 2019

LPS SR, š. p. v spolupráci s DÚ a SHMU zorganizovali dňa 30. 03. 2019 druhý ročník semináru o bezpečnosti v civilnom letectve v priestoroch Agroinštitútu Nitra. Prezentácie si môžete pozrieť v časti Safety zone.

Čítať viac

Aktuality

Spustenie VFR manuálu do prevádzky

Zverejnené dňa 12. 02. 2019

Letecká informačná služba Slovenskej republiky v rámci dlhodobého procesu elektronizácie svojich produktov s účinnosťou od 28 FEB 2019 spúšťa do prevádzky VFR manuál (VFRM). VFRM je webová mapová aplikácia vychádzajúca z Leteckej mapy – ICAO 1 : 500 000, ktorá...

Čítať viac

Poslaním štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.

Každý cestujúci pravidelných alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nepriamym klientom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.). Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám ktoré prelietavajú, odlietavajú a prilietavajú z/na letisko, alebo sa pohybujú po rolovacej alebo vzletovej a pristávacej dráhe. Základnou úlohou LPS SR, š. p., je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov. LPS SR, š. p. sa v posledných rokoch okrem bezpečnosti zameriava aj na zvýšenie kapacity a efektivity svojich služieb. O tom, že sa to darí, svedčí aj trvalo rastúci počet pohybov a fakt, že zdržanie letov sa pohybuje na takmer nulovej hranici.