Aktuality

Rating LPS SR, š. p.

Na základe zhodnotenia dosiahnutých výsledkov LPS SR, š. p. potvrdila ratingová spoločnosť Moody´s investors service v apríli 2017 podniku rating Aaa.sk a zlepšila výhľad zo stabilného na pozitívny. Táto skutočnosť radí LPS SR, š. p. medzi podniky s najvyšším ratingovým hodnotením na Slovensku.

TYPY VZDUŠNÉHO PRIESTORU

Jednoduchý prehľad základných definícií, názvov, skratiek a jednoduchá grafická schéma súvisiaca s typmi vzdušného priestoru. Zdrojom boli publikácie L 4444, L 11, AIP SR.

TURBULENCIA V ÚPLAVE

ČO JE TO TURBULENCIA V ÚPLAVE A KEDY VZNIKÁ?

Všetky lietadlá produkujú turbulenciu v  úplave, lepšie povedané víry na konci krídel. Tieto víry vzniknú vždy, keď sa na nosnej ploche (na krídle) vytvorí vztlak. Vznik vztlaku zabezpečuje správny profil krídla a obtekajúci vzduch, ktorý zvrchu obteká krídlo rýchlejšie (musí prejsť dlhšiu dráhu) ako vzduch pod krídlom. Z Bernoulliho rovnice je tlak vzduchu nad krídlom menší ako pod ním a vztlaková sila tak smeruje nahor.