Kvalifikačný výcvik

Kurz určený na výučbu vedomostí a praktických zručností súvisiacich s konkrétnou kvalifikačnou kategóriou a v prípade potreby doložkou ku kvalifikačnej kategórii. Teoretická časť kvalifikačného výcviku sa vykonáva v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2015/340, Dodatok 3 až 8 k prílohe I. Praktická časť sa vykonáva podľa osnov praktických cvičení ku konkrétnej kvalifikačnej kategórii, ktoré sú navrhnuté tak, aby postupne zvyšovali študentove praktické zručnosti riadenia letovej prevádzky.

Letiskové riadenie letov v podmienkach viditeľnosti – ADV

Kurz sa vykonáva v súlade s Dodatkom 3 k prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) 2015/340. Pozostáva z teoretickej časti a praktických cvičení na simulátore.

Rozsah kurzu:
Teoretická časť – minimálne 20 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút)
Praktická časť – minimálne 25 cvičení na simulátore

Vstupné kritériá: Úspešne ukončený základný výcvik

Letiskové riadenie letov podľa prístrojov pre letiskovú vežu – ADI (TWR)

Kurz sa vykonáva v súlade s Dodatkom 4 k prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) 2015/340. Pozostáva z teoretickej časti a praktických cvičení na simulátore.

Rozsah kurzu:
Teoretická časť – minimálne 20 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút)
Praktická časť – minimálne 50 cvičení na simulátore

Vstupné kritériá: Úspešne ukončený základný výcvik

Približovacie procedurálne riadenie – APP

Kurz sa vykonáva v súlade s Dodatkom 5 k prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) 2015/340. Pozostáva z teoretickej časti a praktických cvičení na simulátore.

Rozsah kurzu:
Teoretická časť – minimálne 20 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút)
Praktická časť – minimálne 20 cvičení na simulátore

Vstupné kritériá: Úspešne ukončený základný výcvik

Oblastné procedurálne riadenie – ACP

Kurz sa vykonáva v súlade s Dodatkom 6 k prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) 2015/340. Pozostáva z teoretickej časti a praktických cvičení na simulátore.

Rozsah kurzu:
Teoretická časť – minimálne 20 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút)
Praktická časť – minimálne 20 cvičení na simulátore

Vstupné kritériá: Úspešne ukončený základný výcvik

Približovacie prehľadové riadenie – APS

Kurz sa vykonáva v súlade s Dodatkom 7 k prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) 2015/340. Pozostáva z teoretickej časti a praktických cvičení na simulátore.

Rozsah kurzu:
Teoretická časť – minimálne 20 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút)
Praktická časť – minimálne 50 cvičení na simulátore

Vstupné kritériá: Úspešne ukončený základný výcvik

Oblastné prehľadové riadenie – ACS

Kurz sa vykonáva v súlade s Dodatkom 8 k prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) 2015/340. Pozostáva z teoretickej časti a praktických cvičení na simulátore.

Rozsah kurzu:
Teoretická časť – minimálne 20 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút)
Praktická časť – minimálne 50 cvičení na simulátore

Vstupné kritériá: Úspešne ukončený základný výcvik