Výcvik praktických inštruktorov

Výcvik na získanie doložky OJTI/STDI

Popis: Výcvik je zameraný na teoretickú a praktickú prípravu žiadateľa o získanie doložky OJTI/STDI. Úspešným ukončením tohto výcviku žiadateľ splní podmienku úspešného ukončenia kurzu praktických vzdelávacích postupov pre OJTI/STDI v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2015/340.

Rozsah kurzu: 1 týždeň

Obsah kurzu:
Úvod
Organizácia výcviku a regulácia
Ľudské faktory
Techniky výcviku
Techniky hodnotenia a písomná správa
Praktický výcvik na simulátore

Vstupné kritériá: Riadiaci letovej prevádzky s minimálne dvojročnou praxou

Výcvik na predĺženie platnosti doložky OJTI/STDI

Popis: Výcvik je zameraný na teoretickú a praktickú prípravu praktických inštruktorov uchádzajúcich sa o predĺženie platnosti doložky OJTI/STDI. Úspešným absolvovaním tohto výcviku splní OJTI/STDI podmienku opakovacieho výcviku praktickej spôsobilosti inštruktora na predĺženie platnosti doložky OJTI/STDI v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2015/340.

Rozsah kurzu: 3 dni

Obsah kurzu:
Úvod
Organizácia výcviku a regulácia
Ľudské faktory
Techniky výcviku
Techniky hodnotenia a písomná správa
Praktický výcvik na simulátore

Vstupné kritériá: Doložka OJTI/STDI