Radarový simulátor

5 plne vybavených pozícií pre študentov v rôznych konfiguráciach

5 pozícií pre inštruktorov

10 pozícií pre pseudopilotov

Náš simulátor pracuje na ATM systémoch EUROCAT 2000 a LETVIS. Softvér je neustále modifikovaný a kopíruje súčasný trend v ATM. Dokážeme simulovať prostredie, jednotlivé funkcie systémov a mapy na základe požiadaviek zákazníka. Počet pozícií nám v prípade potreby umožňuje simulovať multi – sektorové cvičenia až na štyroch pozíciách.