Výcvik hodnotiteľov

Výcvik na získanie doložky hodnotiteľa

Popis: Výcvik je zameraný na teoretickú a praktickú prípravu žiadateľa o získanie doložky hodnotiteľa. Úspešným ukončením tohto výcviku žiadateľ splní podmienku úspešného ukončenia kurzu pre hodnotiteľov, v ktorom sa pomocou teoretických a praktických metód vyučujú a následne primerane hodnotia požadované vedomosti a zručnosti v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2015/340.

Rozsah kurzu: 1 týždeň

Obsah kurzu:
Úvod
Organizácia a regulácia hodnotenia spôsobilosti
Ľudské faktory
Metódy a techniky hodnotenia spôsobilosti
Klesajúca výkonnosť
Praktický výcvik na simulátore

Vstupné kritériá: Riadiaci letovej prevádzky s minimálne dvojročnou praxou

Výcvik na predĺženie platnosti doložky hodnotiteľa

Popis: Výcvik je zameraný na teoretickú a praktickú prípravu hodnotiteľov uchádzajúcich sa o predĺženie platnosti doložky hodnotiteľa. Úspešným ukončením tohto výcviku splní hodnotiteľ podmienku opakovacieho výcviku zručností hodnotiteľa a súčasných prevádzkových postupov, čo vedie k predĺženiu platnosti doložky hodnotiteľa v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2015/340.

Rozsah kurzu: 3 dni

Obsah kurzu:
Zmeny v organizácii a regulácii hodnotenia spôsobilosti
Ľudské faktory
Metódy a techniky hodnotenia spôsobilosti
Praktický výcvik na simulátore

Vstupné kritériá: Držiteľ doložky hodnotiteľa