Počiatočný výcvik

Od 1.1.2016 poskytujeme počiatočný výcvik v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2015/340. Učebná osnova vychádza z dokumentu EUROCONTROL Specification for the ATCO Common Core Content ver. 2.0 Initial training + Annex 1 – 7 a je rozšírená o niekoľko špecifických tém. V rámci počiatočného výcviku poskytujeme Základný výcvik a Kvalifikačný výcvik a to formou integrovaného kurzu, alebo formou samostatných kurzov. Úspešné ukončenie počiatočného výcviku vedie k vydaniu preukazu študenta – riadiaceho letovej prevádzky.